„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Jan Paweł II

Przedszkole Tajemniczy Ogród zostało stworzone dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju celem niesienia wieloaspektowej pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dzieciom i ich rodzinom. Naszą misją jest jak najlepsze przygotowywanie dzieci do funkcjonowania w środowisku społecznym: rodzinie, grupie rówieśniczej oraz otoczeniu.

W swej pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej skupiamy się na rozwijaniu zachowań deficytowych:

 • kształtowanie umiejętności społecznych,
 • budowanie relacji rówieśniczych poprzez integracji z rówieśnikami,
 • rozwijanie umiejętności przedszkolnych,
 • praca nad samodzielnością i samoobsługą,
 • kształtowanie zdolności kierowanej i spontanicznej zabawy rówieśniczej,
 • uczenie wspólnej zabawy,
 • budowanie umiejętności mowy,
 • wyrażanie potrzeb i emocji,
 • stymulowanie sfery poznawczej.

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy:

 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metody Dobrego Startu
 • Metody Denisona
 • Metody Domana
 • Program Knillów – „Świadomość ciała. Dotyk i komunikacja”
 • Metody Pedagogiki Zabawy Klanza.

Atuty przedszkola:

 • zapewniamy dziecku stałą opiekę specjalisty lekarza psychiatry oraz neurologa dziecięcego,
 • wszechstronną opiekę psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną,
 • stosowanie nowatorskich metod pedagogicznych,
 • prowadzenie poradnictwa dla rodziców,
 • oferujemy pomoc w realizacji zadań rodzicielsko – wychowawczych,
 • przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • rozwijamy zainteresowania i talenty dzieci organizując dodatkowe zajęcia muzyczno-taneczne, sportowe, plastyczno-techniczne,
 • dbamy aby nasze dzieci w przedszkolu czuły się bezpiecznie,
 • zapewniamy im stałość środowiska, bezpieczeństwo, akceptacje, bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • pracujemy w przestronnych dobrze wyposażonych salach,
 • korzystamy z sali do zajęć integracji sensorycznej,
 • uczymy dzeci życia społecznego poprzez uczestnictwo w działaniach kulturalnych, turystycznych i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Przedszkole Tajemniczy Ogród działa na podstawie ustawy oświatowej. Posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz posiada pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.