Mgr Joanna Mirowska-Wieczorek Mgr Joanna Mirowska-Wieczorek – właścicielka Przedszkola

Jestem żoną oraz mamą trzech córek; Basi, Kasi i Zosi, a także psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą rodzinnym, specjalistą interwencji kryzysowej, trenerem itd. Studiowałam na Wydz. Nauk Społecznych KUL. Przez 18 lat byłam pracownikiem dydaktyczno-naukowym Katedry i Kliniki Psychiatrii UM oraz terapeutą indywidualnym i grupowym na Oddziale Nerwic. Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, intelektualnie i fizycznie /DPS, SPZOL/. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu lat pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży /liczne szkolenia z tego zakresu/, obecnie szkolę się w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPCH.

.

Jerzy Wieczorek

Jerzy Wieczorek – Dyrektor Przedszkola

Jestem mężem i ojcem, a poza tym psychiatrą, psychologiem /absolwentem KUL/, coachem, specjalistą terapii rodzin i interwencji kryzysowej. Pracowałem jako pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry i Kliniki Psychiatrii UM, a także lekarz psychiatra, terapeuta grupowy i indywidualny. Obecnie pracuję jako psychiatra i terapeuta rodzinny. Leczę i pomagam osobom chorym, a także osobom w kryzysach. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Z wielką radością i satysfakcją przyjąłem wyróżnienie przyznane mi przez pacjentów-Laur Pacjenta 2013.

.

Mariola Cieślak

Mgr Mariola Cieślak – pedagog specjalny, wychowawca 3- latków

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Ukończyłam Studia Podyplomowe  w zakresie filologii polskiej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji  uczniów autystycznych. Uczestniczyłam również w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych „Terapia behawioralna dzieci autystycznych”. Jestem nauczycielem mianowanym, od 10 lat pracuję w szkole specjalnej. Uczę jęz. polskiego w klasach dla uczniów z autyzmem oraz prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach młodszych.

IMGP9643Mgr Paweł Jarosz – wychowawca 4 i 5-latków

Jestem absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Ukończyłem Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. w Kęble zdobyłem doświadczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Odbyłem szkolenie dot. podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem, prowadzone przez Fundację Synapsis. Ukończyłem kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Interesuję się sztuką i sposobami wykorzystania arteterapii do wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie jestem ojcem Zuzi, Marcelka i Michałka.

 

ewa_wach_sliwkaMgr Ewa Wachowska – Śliwka – wychowawca 3 – latków

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie na kierunku Pedagogika specjalna (studia licencjackie). Ukończyłam studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo – oligofrenopedagogika. Jako wychowawca w Domu Dziecka w Przybysławicach zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z emocjonalnymi zaburzeniami zachowania  oraz niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi. Ukończyłam warsztaty z zakresu trudnych zachowań wśród dzieci i młodzieży i sposobu radzenia sobie z nimi. Odbyłam szkolenie dot. podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem, prowadzone przez Fundację Synapsis. Jestem w trakcie studiów podyplomowych we WSEI w Lublinie na kierunku „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Prywatnie jestem mamą dwóch synków Marcela i Kacpra.

adriana.sakMgr Adriana Sak – psycholog

Jestem absolwentką KUL na kierunku psychologia o specjalności Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w WSEI w Lublinie oraz Terapię poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Odbyłam szkolenia i warsztaty z psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii i edukacji dzieci z autyzmem, treningu umiejętności społecznych, niedyrektywnych form i metod terapii, diagnozy inteligencji, diagnozy gotowości szkolnej, diagnozy upośledzenia umysłowego, asertywności, radzenia ze stresem, arteterapii. Posiadam doświadczenie w pracy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Ukończyłam I stopień języka migowego.

 monika_nowackaMgr Monika Nowacka – psycholog / nauczyciel wspierający

Jestem absolwentką KUL – ukończyłam studia psychologiczne o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości. Odbyłam staż z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej organizowany przez Ośrodek Terapeutyczno -Szkoleniowy. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych: wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w WSEI w Lublinie oraz kursu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży  w Centrum CBT w Warszawie. Swoją praktykę psychologiczną odbyłam w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie, gdzie zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem. Odbyłam szkolenia i warsztaty w zakresie atreterapii, pozytywnej komunikacji, interwencji wobec osób z ryzykiem samobójczym, znajomości teoretycznych podstaw metod projekcyjnych oraz praktycznej umiejętności posługiwania się metodą Roschacha i testem rysunku projekcyjnego, psychoterapii integralnej i nooterapii.

M RachwałMgr Małgorzata Rachwał – psycholog

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia oraz doktorantką. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka i wczesnej interwencji w Puławskiej Szkole Wyższej. Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako psycholog w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo. Odbyłam kursy m.in. z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, terapii i edukacji dzieci z autyzmem, logorytmiki, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Prywatnie jestem żoną oraz mamą córeczki Zosi.

 

 

1-P1170497-001