W naszej placówce zajmujemy się diagnozą autyzmu, mając na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego bądź wykluczenie ich występowania. Prowadzimy wielospecjalistyczną diagnozę zespołową w składzie:

  • specjalista lekarz psychiatra dziecięcy
  • psycholog
  • pedagog specjalny / logopeda z doświadczeniem w diagnozie i terapii osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Proces diagnostyczny obejmuje :

  • ustrukturyzowany wywiad kliniczny z rodzicami/opiekunami
  • analizę dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka
  • kilkukrotną obserwację aktywności swobodnej i kierowanej dziecka
  • uzupełnienie arkuszy przeprowadzonych badań, prób kliniczno-eksperymentalnych, obserwacji prezentowanych zachowań
  • analizę zastosowanych metod i procedur diagnostycznych wraz z wynikami, omówienie wniosków
  • przekazanie diagnozy i zaleceń
  • wydanie pisemnej opinii.

Informacje kontaktowe

Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NOWA
Telefon 81 747 65 36
poradnia.nowa@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród
Telefon 81 747 71 13
przedszkole@tajemniczyogrod.lublin.pl